Utrechtse Heuvelrug

Author: Divers
Category: Utrechtse Heuvelrug
Subcategory: Utrechtse Heuvelrug

 
 
Hieronder diverse topografische afbeeldingen van gebouwen op de Utrechtse Heuvelrug.
  1) Het wapen van Rijsenburg, tweede helft jaren '50 van de 19e eeuw. 1
  1a) Titelpagina van Redevoering bij de plegtige inwijding van het nieuw Roomsch Catholijk kerkgebouw te Rijzenburg.
  2) Dennen-Oord bij station Driebergen, tweede helft jaren '50 van de 19e eeuw.
  3) De Horst te Driebergen omstreeks 1860.
  4) Kaart gemeente Doorn omstreeks 1867.
  5) Kasteel Sterkenburg rond 1647 (Roghman). 2
  6) Kasteel Sterkenburg rond 1700 (Specht).
  7) Kasteel Sterkenburg rond 1750. (Spilman/De Beijer)
  8) Kasteel Sterkenburg rond 1829 (Mourot).
  9) Kasteel Sterkenburg rond 1860 (Lutgers). 3
10) Kasteel Sterkenburg rond 1875 ((Schipperus).
11) Kasteel Sterkenburg rond 1990. 4
12) Kraaijbeek rond 1860.
13) Otra-Banda, later Nijendal rond 1860.
14) Het Seminarie te Rijsenburg rond 1860.
15) Beerschoten nabij Driebergen.
16) Broekbergen.
16a) Vergunning uit 1911 voor de bouw van Arca Pacis (= Broekbergen). Het hieronder afgebeelde huis werd voor een groot deel gesloopt.
17) Pietersberg.
18) Hijdepark (Mourot).
19) Heijdepark (Lutgers). Zelfde huis als bij Mourot, maar 40 jaar later, met dan een extra verdieping.
20) Kasteel Moersbergen 5
21) Kasteel Moersbergen (niet gedateerd, maar na 1982) 4
22) Kasteel Broekhuizen (± 1647, Roghman)
23) Kasteel Broekhuizen (± 1825, Jobard)
24) Kasteel Broekhuizen (± 1829, Mourot)
25) Huijs te Waijestein 6
26) Kasteel Amerongen ( ± 1829, Mourot)
27) Kasteel Amerongen 7
28) Stadhuis Utrecht (± 1828, Jobard) 8
29) Het Spaanse gat Utrecht (1828, Jobard) 8

1 - Catharina L. van Groningen vermeldt in "De Stichtse Lustwarande - Dorpen en landelijk gebied" (Waanders, Zwolle, 2000) bij de afbeelding van deze prent op pag. 251:
Het plein te Rijsenburg met het rechthuis en de belendingen aan de westkant waarin een hoedenfabriekje was gevestigd in 1869 op een litho bij Lutgers.
Deze prent is echter afkomstig uit een serie van 12 getinte steendrukken getiteld "Een cahier gezigten van Utrecht", welke is uitgegeven in de jaren 50 van de 19e eeuw door de Weduwe Huygens. Qua stijl kan de afbeelding inderdaad door Lutgers zijn getekend terwijl hij werkte aan zijn boeken over de buitens langs de Vecht en daarna over die op de Utrechtse Heuvelrug.

2 - Ludolf Smids vermeldt in 'Schatkamer der Nederlandsse Oudheden' (Amsterdam, Pieter de Coup, 1711) over Sterkenburg op blz. 322:

    Starkenburg, door Roghman in z Gesichten ver-
    toond en door C. Specht weder op een ander wys verbeeld,
    kende ik, den 26 Junii, A. 1706, aan haar ronden tooren,
    by naar van weesen als Loenersloot.
    Voorts is dit Heeren Huis gelegen aan den Krommen
    Rhyn, in het Sticht, niet verre van Driebergen. Omtrent de
    Historie, is het my leet geen schryfstoffe te hebben, wegens
    dit aansienlyk hoofdgebouw.


3 - De westelijke toren ontbreekt op deze steendruk, zodat de tekening voor 1867 gemaakt moet zijn, het jaar waarin de toren werd gebouwd. Eerst in 1869 verscheen het werk van Lutgers onder de titel 'Gezigten in de omstreken van Utrecht'.

4 - Getekend door Chris Schut. © Canaletto, 1996.

5 - Naar een tekening van Roelant Roghman. De plaatafdruk, dus zonder marges, meet 343 x 482 mm en is met de hand ingekleurd. De herkomst van deze steendruk is ons onbekend.

6 - Naar een tekening van Roelant Roghman. De plaatafdruk, dus zonder marges, meet 350 x 469 mm. Deze is ook in kleur en komt uit dezelfde serie als de gekleurde litho van Moersbergen.

7 - Robidé van der Aa. Een der sfeervolste steendrukken van het Huis te Amerongen. Een prent uit de in de eerste helft jaren 40 van de 19e eeuw verschenen uitgave onder de titel:
'Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen.'

8 - De Cloet; Chateaux et Monumens des Pays-Bas.

Indien u over informatie beschikt over de gekleurde platen van Moersbergen en Waijestein, zoals wie ze gelithografeerd heeft en in welke tijd dat gebeurd is, of welke andere details dan ook, dan stellen wij het zeer op prijs indien u die kennis met ons wilt delen.


Click on a picture to enlarge.