Manuscript - Notulen van de Vergaderingen Staten van Holland en West-Friesland 1668

Author: -
Year: 1668
Edition: Manuscript
Publisher: -
Category: Arts &tc.

 
 
Folio, ingebonden in contemporain perkament, 336 x 235 x 97 mm. Notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland gedurende de periode begin juli 1668 tot en met eind december 1668. In totaal meer dan 500 ongenummerde bladen, dus ruim 1000 pagina's.

Op de foto's hieronder de notulen van drie dagen, de 1e juli, het begin van dit deel en twee andere, willekeurig gekozen, data. Op de eerste bladzijde staan telkens de namen van de aanwezigen vermeld, zoals bijv. "Raetpensionaris De Witt", maar ook vele andere namen: Van Gent, Gravestein, Gruijs, Huygens, Renswoude, Schotanus, Starckenburg, Stavenisse, etc., etc.

Deze notulen zijn geschreven in verschillende handschriften. De titel op de rug is door inwerking van het licht onleesbaar geworden. Het perkament van de band zelf is in goede staat met twee gaatjes op zowel voor- als achterplat, waar mogelijk ooit een soort van sluiting op de band bevestigd is geweest.

Dutch manuscript, official records of government meetings from July through December of 1668.


Click on a picture to enlarge.