Gezigten Utrechtse Heuvelrug - Verschillen tussen Mourot en Lutgers

Author: Mourot / Lutgers
Category: Website reference service

 
 
Verschillen in de prenten van
Mourot: Gezigten van Buitenplaatsen en Gebouwen gelegen Tusschen de Stad Utrecht en de Grebbe.
en die van
Lutgers: Gezigten in de Omstreken van Utrecht.

1. De Oorsprong
Bij Lutgers is de leuning van de brug over de Biltse Grift vervangen door een wat steviger exemplaar. Voor het terrein bij het huis is tevens een hek geplaatst. Het huis zelf is onveranderd.

2. Het Hoogeland
Bij Lutgers is het huis aanzienlijk uitgebreid met vleugels aan beide zijden. De trappen naar de hoofdingang op de eerste verdieping zijn verdwenen en de ingang is naar beneden verplaatst, onder de oude hoofdingang. Van de daar aanwezige drie poortjes is de middelste de ingang geworden en zijn de twee andere poortjes vervangen door ramen. Onder de ramen op de eerste verdieping waar zich bij Mourot de trappen bevonden zijn nu ramen aangebracht.
Het gazon voor het huis is vervangen door een met hekwerk omheind weiland.

3. Bloeiendaal
Bij Lutgers is er een extra verdieping op het huis gebouwd. De brug over de Biltse Grift ter hoogte van de ingang is afgebroken en blijkbaar naar elders geplaatst. Het grondplan van het uis is hetzelfde gebleven.

4. Sandwijck
Bij Lutgers zijn de ingang van het huis en de vensters aanzienlijk vergroot. Boven de ingang is een balkon aangebracht en de dakgoten zijn voorzien van een hekwerk.

5. Het Klooster
Bij Lutgers zijn er twee dakkapellen aan de linkerzijde bijgekomen en zijn de ramen aan de voorzijde van luiken voorzien. Verder is het huis onveranderd.

6. Beerschoten
De verschillen met Mourot zijn vrij groot hoewel het huis in vorm hetzelfde is gebleven. Bij Mourot hebben de deuren in de vleugels een balkon, terwijl deze bij Lutgers zijn veranderd naar langwerpige ramen. Het balkon van de middenpartij is verdwenen; ook hier slechts langvormige ramen.
 
7. Ma Retraite
Bij Lutgers is er een complete verdieping bijgebouwd. Aan de rechterzijkant zijn de ramen vervangen door openslaande deuren die op een veranda uitkomen. Van de drie dakkapellen resten er nog twee.

8. Schaerweijde
Hoewel Mourot het gebouw op de achtergrond situeert is het duidelijk dat er hier een heel ander pand is gebouwd.

9. Kersbergen
Mourot beeldt het huis af zoals het er (na een eerdere verbouwing; zie de afbeelding van Carsbergen bij Specht) tot 1854 stond. Lutgers toont het huis dat ervoor in de plaats kwam.

10. Hoog Beek en Roijen
Bij Lutgers is de eerste verdieping verhoogd en zijn e dakkapellen op de zolderverdieping geplaatst.

11. Schoonoord (Zeist)
Bij Mourot bevindt er zich langs de dakgoot aan de voorzijde een balustrade. Bij Lutgers is deze verdwenen.

12. Petrusberg of Pietersberg
De bij Mourot afgebeelde veranda is verdwenen.

13. Bijdorp
Bij Lutgers is er een extra verdieping op het pand gebouwd. Het grondplan van het huis is hetzelfde gebleven.

14. Sparrendaal
Bij Lutgers is het ornament boven de middenpartij verdwenen en is de balustrade langs de dakgoot aan de bovenzijde vervangen. De schoorstenen zijn vervangen en verhoogd.

15. Heijdepark
Bij Lutgers is er een extra verdieping op het pand gebouwd. Het grondplan van het huis is hetzelfde gebleven.

16. Sterkenburg
Bij Lutgers is het hoofdgebouw vervangen door een nieuw hoofdgebouw. De donjon is bij Lutgers voorzien van kantelen en vensters. Het door Mourot getekende poortgebouwtje is vervangen door een eenvoudige brug.

17. Moersbergen
Bij Mourot wordt het huis afgebeeld met luiken. De dakkapel onder de klok is in de dakgoot geplaatst. Bij Lutgers zijn de luiken verdwenen en is de dakkapel ruim boven de goot geplaatst.

18. Huis Doorn
Bij Mourot is het dak aan de zuid-oostzijde nog gesplitst van dat met de westvleugel, bij Lutgers is het dak doorgetrokken tot aan de woontoren. Ook staan bij Lutgers de dakkapellen reeds afgebeeld.

19. Sandenburg
Bij Mourot wordt een woontoren afgebeeld, een bescheiden restant van het huis zoals afgebeeld door Specht. Bij Lutgers is het dak van de woontoren aangepast en het huis aanzienlijk uitgebreid rond de bestaande woontoren.

20. De Hoogstraat
Bij Lutgers zijn de zware pilaren met balkon bij de ingang verdwenen, is het balkon op de eerste verdieping verkleind, is er een veranda aan weerszijden van de ingang en is er een hek voor het huis geplaatst.

De andere huizen zijn ofwel hetzelfde gebleven of de huizen komen alleen bij Mourot dan wel alleen bij Lutgers voor.