Het verheerlykt Nederland - Utrecht

Author: Anon
Publisher: Isaak Tirion
Category: Utrechtse Heuvelrug
Subcategory: Utrechtse Heuvelrug

 
 
Prenten afkomstig uit Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten van Steden, Dorpen, Sloten, adelyke Huizen, Kerken, Torens, Poorten, en andere voorname Stad- en Land-Gebouwen, in en omtrent alle de byzondere Vereenigde Nederlandsche Provinciën voor zover betrekking hebbende op de stad Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug.


Click on a picture to enlarge.