Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe.

Author: Anon
Year: 1795
Edition: First edition
Publisher: Amsterdam, J. de Groot
Category: Arts &tc.

 
 

Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd.

Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen; 1795; J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats.

3 Title pages, xvi, 120, 436, 17 (16 tables of which 2 folding + table index)

Original wrappers.

1 folding map and 2 folding engraved plates.


Click on a picture to enlarge.