Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden behelzende eene beschrijving van de provincie van Utrecht.

Author: Wagenaar, Jan
Year: 1758 - 1772
Edition: First edition
Publisher: Amsterdam, Isaak Tirion
Category: Utrechtse Heuvelrug
Subcategory: Utrechtse Heuvelrug

 
 
Deel 1: 1758; 2, frontis, v, 447, 9, 2

Grote kaart, kleine kaart, grondplan and 11 platen.

De auteur van dit deel is Jan Wagenaar.

 

Deel 2: 1772; 2, frontis, viii, 450, 11, 1

               2 kaarten en 10 platen. De auteur van dit deel is Meinard Tydeman.

Deze delen zijn verschenen met een dubbele titelpagina, hier afgebeeld voor het tweede deel van 1772:

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; twaalfde Deel
en
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken; XXII. Deel


Click on a picture to enlarge.