Arts &tc.


AuthorTitle
- Bindings
- Manuscript - Notulen van de Vergaderingen Staten van Holland en West-Friesland 1668
Aa, Robidé van der Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen
Andriessen P.J. Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht.
Anon Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Stad en Lande
Anon Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe.
Anon Het verheerlykt Nederland of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten van Steden, Dorpen, Sloten, adelyke Huizen, Kerken, Torens, Poorten, en andere voorname Stad- en Land-Gebouwen, in en omtrent alle de byzondere Vereenigde Nederlandsche Provinciën.
Anonymous Tibetan Sutra
Anonymous Le Bréviaire de Philippe le Bon
Avermaete, Roger Frans Masereel
Bewick, T. History of British birds
Cloet, Mr. de Chateaux et Monumens des Pays-Bas Faisant suite au Voyage pittoresque, dédié à S.A.R. la Princesse d'Orange
Colette / Jean Berque Le blé en herbe
Crane, Walter Flowers from shakespeare's garden.
Fabre, Ferdinand Xavière
Gosse, P.H. Popular British Ornithology containing a familiar and technical description of the birds of the British Isles
Heer, F.J. Ohio Archaeological and Historical Publications.
Heine, Heinrich Sämmtliche Werke
Houttuyn, M Natuurlyke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus.... Tweede deels, dertiende stuk. De GRASPLANTEN.
Hubner, Johann Volmaakte geography
Jardine, Sir William Introduction to Entomology
Landi, Gaetano Architectural Decorations: A Periodical Work of Original Designs Invented from the Egyptian, the Greek, the Roman, the Etruscan, the Attic, the Gothic &c for Exterior and Interior Decoration
Mann, Thomas Dood in Venetië
Molière Oeuvres Complètes
Ollefen, L. van De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver
Ollefen, Lieve van De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver.
Richelieu, Cardinal de Traitté qui contient la methode la plus facile et la plus asseurée pour convertir ceux qui se sont separez de l'Eglise.
Salmeron, Alfonso Fine binding - Commentarii in Evangelicam Historiam, & in Acta Apostolorum.
Schenk, P. Villæ Regiæ Risvicanæ Pace inter Germanos, Gallos, Anglos, Batavos, coeterosque Foederatos 20 Septemb 1697 facta, memoratissima Conspectus elegantes atque exacta.
Smids, L. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen.
Stuldreher-Nienhuis, J Verborgen paradijzen: het leven van Maria Sybilla Merian
various English pamphlets 1649 - 1768
various Monuments Grecs publiés par l'Association pour l'Encouragement des Études Grecques en France
Wagenaar, J. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Holland
Wilde, Oscar Sixteen Letters from Oscar Wilde.
Wilde, Oscar Lady Windermere's Fan. A Play about a Good Woman.
Witte, E.Th. Een keur van vaste-planten geschikt voor Snijbloemen en cultuur in den tuin.